Målning, tapetsering av två hallar och trapphus i Säby Ösmo.

Slipning och betsning/lackning av trappa.